Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Cataluña – Convenios – www.ccoo.cat/fsc

CCOO és el primer sindicat de Catalunya, on homes i dones ens afiliem per defensar els nostres interessos i per aconseguir una societat més justa i democràtica.

Origen: Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Cataluña – Convenios – www.ccoo.cat/fsc