CONVENI CONTACT CENTER : AVANÇOS ?? A MITGES..!!

Foto

El passat dijous 14 de juliol els delegats i delegades de CCOO teníem una cita a la porta del Sima coincidint amb la reunió de Mesa de conveni. Allà vam estar per reclamar a la patronal avanços en la negociació … i algun ha hagut … encara que a mitges i amb “peròs”.
SOBRE CONTRACTACIÓ:
 • Indefinits: La patronal manté la proposta de convertir, al llarg de la vigència del conveni, en indefinits al 100% dels contractes d’obra i servei anteriors al 2010, però sent la vigència del conveni de 5 anys. CCOO diu “sí”, però la vigència no pot sobrepassar els 4 anys (2015, 2016, 2017 i 2018).
 • Limitació d’Empreses Mutiserveis: Tot i que la patronal no està d’acord, per CCOO aquesta limitació és fonamental ja que aquest tipus d’empreses entren en directa competència amb el conveni de Contact Center, baixant les condicions de les plantilles.
 • Successió d’empreses article 18: La patronal accepta modificar la borsa d’ocupació, seria similar a l’existent en l’article 17. Ens han demanat una proposta de redactat.
SOBRE EL TEMPS DE TREBALL:
 • Temps màxim de treball article 23: canvien la seva proposta anterior, rebaixant la seva pretensió de 9 a 8 dies (ara en moltes campanyes es treballa 11 dies seguits).
 • Caps de setmana: Quan el cap de setmana lliure coincideixi entre el final i el principi de dos mesos ofereixen que compti només en un. CCOO insisteix que no computi en cap dels dos mesos.
 • Horaris: Accepten la proposta de lliurar-nos els horaris amb 15 dies d’antelació, però insisteixen en poder modificar els horaris, amb 7 dies d’antelació, al 40% de la plantilla (ara ho poden fer al 100%). Des de CCOO diem que un 20% és suficient per cobrir imprevistos.
 • Coincidència de festa amb festiu. La patronal proposa que hi hagi 3 possibles coincidències de festius amb lliurances. CCOO insisteix que han de ser 0.
 • Nous torns continuats de 9-18h i 12-21h només per jornades de 39 hores. Ja no tracten que només puguin accedir a aquests torns els nous contractats i accepten la nostra reivindicació que tinguin preferència a demanar-los els treballadors que ja estan a l’empresa. Això sí, el condicionen a ampliar la banda horària del torn de tarda. CCOO diem NO a aquesta ampliació.
PERMISOS I LLICÈNCIES:
 • 35 hores mèdiques: La patronal volia que les hores mèdiques dels nous contractats fossin proporcionals a la data del seu contracte, aquesta exigència l’han abandonat. Per a la resta de treballadors insisteixen que les hores mèdiques han de ser proporcionals a les hores de la jornada. Des de CCOO hem plantejat si acceptarien altres opcions de proporcionalitat on a més s’incloguessin els acompanyaments, retribuïts, (ara no ho són) a visites mèdiques de menors de 14 anys, majors de 65 i Llei de dependència. Ens han demanat una proposta.
 • Complement incapacitat temporal: Ens diuen que podrien rebaixar una mica la seva última proposta tot i que segueixen pretenent baixar-nos el complement que cobrem quan estem de baixa mèdica. Des de CCOO diem NO a cap tipus de modificació sobre aquest complement.
 • Duplicar el descans per a les treballadores embarassades: Proposen que aquest descans sigui a partir del 7è mes. CCOO diu que ha de ser des del moment que la treballadora comuniqui que està embarassada.
SALARI:
 •  La seva proposta de pujada és per al 2015 = 0; per al 2016 = 0,3% (des de la signatura del conveni), i per 2017-18-19 un 0,4%. CCOO diu NO, a més tornem a reivindicar la recuperació de la referència a l’IPC, amb un mínim garantit si l’IPC fos negatiu.
Algun avanç hem vist, però de moment insuficient per a CCOO. Esperem que a la tornada del període estival puguem seguir avançant, no obstant i per fer-los reflexionar, CCOO, juntament amb la resta de sindicats a la Mesa, hem iniciat un calendari de mobilitzacions.  Començarem amb una concentració a tot l’Estat el 15 de setembre . La següent Mesa de negociació serà el 13 de Setembre.
18/07/2016